ISO 27001 Inleiding

In de loop der jaren heeft de ISO 27001 norm, het leidende wereldwijde raamwerk voor de implementatie van een Information Security Management System (ISMS), zichzelf bewezen als een geschikte organisatorische ondersteunende tool. Wij stellen dit framework graag aan je voor.

Missie & Visie

Organisaties met een heldere missie en visie hebben een grotere kans van slagen. Je kan gaan werken aan een gezamenlijk doel en besluiten worden ineens duidelijk voor alle betrokkenen.