Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
ONDERWERP:

Inzicht krijgen in de werking van Phishing en de consequenties ervan.

Doelgroep:

MKB tot +/-100 medewerkers

Format:

Email

Phishing Simulaties

In het kort

De zwakste schakel in informatiebeveiliging is zonder enige vorm van twijfel de mens. De makkelijkste weg om een informatiesysteem binnen te dringen is dus ook de mens. Hieruit is de term ‘Social Engineering’ geboren een term die het psychologisch bewerken van de mens om informatie prijs te geven beschrijft. In deze simulatie testen we uw personeelsleden hoe gevoelig zijn ze voor een boodschap en hoeveel mensen drukken werkelijk op de bijgesloten link?
Let op: De Phishing Simulatie is enkel beschikbaar in combinatie met een klassikale Security Awareness training.
 

Hoe werkt het?

  • Login portaal van uw organisatie dupliceren

We bekijken welk portaal in uw organisatie gebruikt wordt en dupliceren deze in onze tooling. Dit is ontzettend makkelijk te realiseren. We richten de tooling verder om de gebruikers te gaan mailen.

 

  • Alle of een subset van personeelsleden ontvangen een email

Aan de hand van een door jullie aangeleverde email lijst sturen we mensen in de organisatie een email met een link naar het portaal die we gemaakt hebben. In de email staat een dringend verzoek.

 

  • Analyseren van de resultaten

We tonen iedereen hoe we de simulatie opgezet hebben. En gaan de discussie aan met uw personeelsleden. Wat zijn de geleerde lessen en hoe kan je een phishing aanval herkennen en afslaan

"We shouldn’t ask our customers to make a tradeoff between privacy and security. We need to offer them the best of both. Ultimately, protecting someone else’s data protects all of us."

- TIM COOK